Zapraszamy na międzynarodowe mistrzostwa Koszalina

Już 23. czerwca w Koszalinie zostaną rozegrane IV międzynarodowe mistrzostwa Koszalina w tenisie stołowym w ramach projektu Polsko-Niemieckie spotkanie przy stole, czyli Festiwal Tenisa Stołowego Koszalin 2018. W imieniu organizatorów zachęcamy do startu w zawodach.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

IV Międzynarodowych Mistrzostw Koszalina 2018 w tenisie stołowym.
W ramach projektu: Polsko-Niemieckie spotkanie przy stole, czyli Festiwal Tenisa Stołowego Koszalin 2018.

CEL MISTRZOSTW:
Popularyzacja aktywnego trybu życia i rywalizacji sportowej fair play, integracja miłośników tenisa stołowego z Polski i Niemiec, wyłonienie Międzynarodowych Mistrzów Koszalina na 2018 rok.

ORGANIZATOR I PATRONI:
„Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”
Organizatorem jest Klub Tenisa Stołowego „ Koszalinianin” Koszalin.
Patronat honorowy: Prezydent Koszalina Piotr Jedliński.
Patroni medialni: „Głos Koszaliński”, MIASTO, TV MAX, Polskie Radio Koszalin, PZTS, ZZTS.

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK:
Hala sportowa Zespołu Szkół nr 1 im. M. Kopernika ul. Władysława Andersa 30 (Ekonom),
dnia 23.06.2018 r. (sobota) początek godz. 10.00.

KATEGORIE:
1. Zawodnicy /-czki/ urodzeni w 2006 r. i młodsi,
2. Zawodnicy /-czki/ urodzeni w latach 2000-2005 ,
3. OPEN – zawodnicy /-czki/ urodzeni w 1999 r. i starsi z licencjami PZTS,
4. Amatorzy – prawo startu mają również zawodnicy /-czki/ poniżej IV ligi PZTS.

SYSTEM ROZGRYWEK:
Rozgrywki odbywać się będą zgodnie z regulaminem PZTS – systemem rosyjskim ( z grą o trzecie miejsce z lewej strony tabeli). Osoba przegrywająca sędziuje kolejny pojedynek.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
2. Mistrzostwa rozgrywane będą na 16 stołach białymi piłeczkami plastikowymi *** .
3. Sędziego głównego i zastępcę wyznaczy organizator.
4. Uczestnicy powinni posiadać własną rakietkę, ubiór i obuwie sportowe.
5. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zagubione.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do Mistrzostw przyjmowane są do godz. 21.00 dnia 21.06.2018 r (czwartek). Zgłoszenie powinno zawierać potwierdzenie wpłaty 20,00 zł od uczestnika (z opłaty zwolnieni są beneficjenci projektu: Polsko-Niemieckie spotkania przy stole, czyli Festiwal Tenisa Stołowego Koszalin 2018), imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię rozgrywek oraz Klub lub miejscowość. W przypadku zgłoszenia w dniu imprezy (23.06.2018 r.) do godz. 9:30, osoba zgłaszająca się do Mistrzostw będzie dopisana do istniejącej tabeli turniejowej w danej kategorii.
Zgłoszenia, z potwierdzeniem wpłaty, danymi osobowymi i kategorii , prosimy wysyłać na adres e-mail: proelmm@wp.pl
Dane do przelewu:
Nr konta: 24 1750 0012 0000 0000 3876 6497 Reiffeisen POLBANK
Odbiorca: KTS Koszalinianin ul. Piłsudskiego 90 75-529 Koszalin z dopiskiem MMK.
Lista uczestników będzie aktualizowana na FB KTS Koszalinianin

NAGRODY:
Zdobywcy 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii Mistrzostw otrzymują pamiątkowe puchary, dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe, zaś zdobywcy miejsc 4-6: dyplomy i nagrody rzeczowe. Suma nagród wynosi 5000 złotych. Każdy zawodnik kat. 2006 i młodsi otrzyma upominek i pamiątkowy medal. Organizatorzy przewidzieli nagrody dla najstarszego i najmłodszego uczestnika Mistrzostw oraz rozlosowanie 5 zestawów gadżetów reklamowych.

INFORMACJE DODATKOWE:
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. Informacje o Mistrzostwach można znaleźć na: https://pl-pl.facebook.com/kts.koszalinianin.koszalin .
Organizator zapewnia kawę, herbatę, lody, słodki poczęstunek (pączki i ciasta).

W imieniu Organizatora:
Prezes KTS Koszalinianin – Mariusz Matejek

X